topimage
PRO-GE
FrauenJugendBetriebsratPensionistInnen
Frühjahrslohnrunde 2018
Symbolbild

Tvoje právo. Kolektivní smlouva

Minimální mzda
Překážka ve výkonu práce
Třináctý plat - příspěvek na dovolenou
Čtrnáctý plat - vánoční odměny

Minimální mzda

BG F Technik

EUR 21,54

BG E Kvalifikovaný vyučený odborný pracovník

EUR 17,48

BG D vyučený odborný pracovník

EUR 15,19

BG C kvalifikovaný pracovník

EUR 13,56

BG B zaučený pracovník

EUR 12,06

BG A nezaučený pracovník (v prvním roce příslušnosti k podniku)

EUR 12,06

V kolektivní smlouvě je sjednáno, že se v určitých odvětvích s vysokou platovou třídou musí vyplácet takzvané referenční příplatky resp. zvýšené referenční příplatky. Referenčními příplatky resp. zvýšenými referenčními příplatky je zajištěno, že agenturní zaměstnanci nedostávají pouze minimální mzdu, ale skutečnou mzdu včetně příplatků - jako stálí zaměstnanci podniku

Podrobné informace o konkrétním odvětví s referenčním příplatkem a procentních sazbách ti podá odpovědný tajemník PRO-GE.

< Na začátek strany

Překážka ve výkonu práce
Agenturní zaměstnanci mají při překážkách výkonu práce, jako je např. svatba, účast na pohřbu, porod atd. nárok na volno. Důvody překážek a k nim odpovídající počet volných dnů či hodin jsou uvedeny v kolektivní smlouvě pro agenturní zaměstnance.

< Na začátek strany

Třináctý plat - příspěvek na dovolenou (Urlaubszuschuss)

Příspěvek na dovolenou činní bez ohledu na dobu příslušnosti k podniku jeden měsíční plat na bázi šestiměsíčního průměru. Příspěvek na dovolenou se vyplácí při nástupu na dovolenou

  • Agenturní zaměstnanci, kteří jsou u zaměstnavatele zaměstnáni déle než 5 měsíců, musí dostat příspěvek na dovolenou nejpozději s červnovou výplatou.
  • Agenturním zaměstnancům, kteří nastoupili do podniku zaměstnavatele po 30. červnu, náleží příspěvek na dovolenou při nástupu na dovolenou, avšak nejpozději s prosincovou výplatou.
  • Pokud se nástup na dovolenou neuskuteční do konce kalendářního roku, je tento příspěvek na dovolenou vyplacen v alikvotní výši s prosincovým vyúčtováním
  • V nástupním roce přísluší alikvotní část příspěvku na dovolenou (1/52)

< Na začátek strany

Čtrnáctý plat - vánoční odměny (Weihnachtsremuneration)

  • Všichni agenturní zaměstnanci mají v kalendářním roce nárok na vánoční odměny (Weihnachtsremuneration) ve výši jednoho měsíčního platu na bázi šestiměsíčního průměru včetně všech přesčasových hodin.
  • Vánoční odměna se vyplácí nejpozději koncem pracovního týdne, do kterého spadá 1. prosinec.
  • Agenturní zaměstnanci, kteří jsou v podniku zaměstnaní méně než rok ke konci kalendářního roku, nebo jejich pracovní poměr končí před koncem kalendářního roku, mají nárok na část vánoční odměny odpovídající jejich doby v zaměstnání (na týden 1/52)

< Na začátek strany

Teilen |
Logo der Gewerkschaft PRO-GE
Suche
GO
Wien Niederösterreich Burgenland Steiermark Kärnten Oberösterreich Salzburg Tirol Vorarlberg
Facebook YouTube Flickr Issuu

© 2009, Gewerkschaft PRO-GEImpressum | Inhalt