topimage
PRO-GE
FrauenJugendBetriebsratPensionistInnen
Frühjahrslohnrunde 2018
Symbolbild

Twoje Prawo: Układ Zbiorowy Pracy

Wynagrodzenie minimalne
Urlop okolicznościowy
Dodatek urlopowy
Gratyfikacja bożonarodzeniowa

Wynagrodzenie minimalne

GZ F Robotnicy wysoko wykwalifikowani, legitymujący się dyplomem technika

EUR 21,54

GZ E Robotnicy wysoko wykwalifikowani

EUR 17,48

GZ D Robotnicy posiadający przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej pracy o charakterze złożonym

EUR 15,19

GZ C Robotnicy wykwalifikowani, posiadający umiejętności fachowe w zakresie wymaganym do wykonywania prac pod nadzorem lub samodzielnie

EUR 13,56

GZ B Robotnicy przyuczeni, posiadający umiejętności fachowe w zakresie potrzebnym do wykonywania prac o charakterze pomocniczym

EUR 12,06

GZ A Robotnicy bez przygotowania zawodowego

EUR 12,06

Umowa Zbiorowa Pracy reguluje także warunki wynagrodzeń w branżach, w których obowiązują wysokie wynagrodzenia bądź różnego rodzaju dodatki, które przysługują w tym przypadku także pracownikom tymczasowym.

Dokładnych informacji na ten temat dostarczą ci sekretarze PRO-GE odpowiedzialni za twoją branżę.

< Powrót na początek strony

Urlop okolicznościowy
Pracownicy tymczasowi mają prawo do skorzystania z urlopu okolicznościowego z tytułu: ślubu, pogrzebu, narodzin dziecka itp. Powody te, jak i ilość dni wolnych od pracy w zależności od okoliczności zostały wyszczególnione w Układzie Zbiorowym Pracy dla branży pracy tymczasowej.

< Powrót na początek strony

Dodatek urlopowy (Urlaubszuschuss)

Dodatek urlopowy przysługuje każdemu pracownikowi, bez wzgledu na czas zatrudnienia, w wysokości wynagrodzenia miesięcznego. Podstawą do wyliczenia dodatku urlopowego jest średnia wynagrodzeń z ostatnich 6 miesięcy.

  • Pracownicy tymczasowi zatrudnieni u tego samego pracodawcy powyżej 5 lat, dodatek urlopowy powinni otrzymać najpóźniej wraz z wynagrodzeniem za miesiąc czerwiec
  • Pracownicy tymczasowi, którzy podjęli pracę po 30 czerwca, otrzymują w bieżącym roku dodatek urlopowy najpóźniej wraz z wynagrodzeniem za grudzień.
  • W pierwszym roku pracy przysługuje część dodatku- za każdy tydzień roku, w którym zawarta została umowa o pracę (1/52).

< Powrót na początek strony

Gratyfikacja bożonarodzeniowa (Weihnachtsremuneration)

  • Wszyskim pracownikom tymczasowym przysługuje gratyfikacja bożonarodzeniowa w wysokosci wynagrodzenia miesięcznego. Podstawą do wyliczenia grafyfikacji jest średnia wynagrodzeń z ostatnich 6 miesięcy, włączając w to także nadgodziny.
  • Wypłata gratyfikacji bożonarodzeniowej powinna nastąpić najpóźniej do końca pierwszego tygodnia grudnia.
  • Pracownicy przyjęci do pracy przed końcem roku kalendarzowego, bądź ci, których umowa o pracę wygasa przed końcem roku kalendarzowego, otrzymują przysługującą im część gratyfikacji (1/52).

< Powrót na początek strony

Teilen |
Logo der Gewerkschaft PRO-GE
Suche
GO
Wien Niederösterreich Burgenland Steiermark Kärnten Oberösterreich Salzburg Tirol Vorarlberg
Facebook YouTube Flickr Issuu

© 2009, Gewerkschaft PRO-GEImpressum | Inhalt