topimage
PRO-GE
FrauenJugendBetriebsratPensionistInnen
Frühjahrslohnrunde 2018
Symbolbild

Odpovědi pro agenturní zaměstnance

Jaký plat bych měl dostat, jsem-li přenechán/a?
Kolik je platových skupin a na co si musím dávat pozor?
Musí mně zaměstnavatel o mém přenechání informovat?
Je v mé pracovní smlouvě vše korektní?
Mám nárok na třináctý a čtrnáctý plat (dovolenkový a vánoční)?

Jaký plat bych měl dostat, jsem-li přenechán/a?

Platí nejvyšší minimální mzda!

Pro odměňování agenturních zaměstnankyň a zaměstnanců platí: Podle toho v jaké profesi je přenechán/a musí dostat minimálně takový plat jako stálý zaměstnanec v podniku zaměstnávajícího podle příslušné kolektivní smlouvy. V jednotlivých profesích se případně připočítávají takzvané referenční příplatky.

Pokud je však minimální kolektivní mzda zaměstnávajícího menší než minimální kolektivní mzda poskytovatele (KVAÜ), potom platí minimální kolektivní mzda podle KVAÜ. To platí nejen v době přenechání pracovní síly, ale i v čase kdy zaměstnanec není přenechán. Během takzvaného času stání má agenturní zaměstnanec nárok na mzdu vypočítanou z průměru posledních 13 týdnů.

< Na začátek strany

Kolik je platových skupin a na co si musím dávat pozor?

V kolektivní smlouvě přenechávání pracovních sil je šest zaměstnaneckých skupin.

Zaměstnanecká skupina A kolektivní smlouvy je nejnižší zaměstnanecká skupina a je jediná pro zaměstnance bez vyučení. Zde jsou zařazeni pouze ti zaměstnanci, kteří vykonávají takovou činnost, kterou mohou vykonávat všichni zaměstnanci bez poučení nebo zaučení. Pro tuto činnost je třeba jen krátkého vysvětlení pracovního úkonu. Příklad takové činnosti: lepení etiket na produkty. Ale: uklízení k tomu nepatří! K uklízení jsou třeba rozličné znalosti!

< Na začátek strany

Musí mně zaměstnavatel o mém přenechání informovat?

Každý agenturní zaměstnanec má v případě přenechání ze zákona nárok na sdělení o přenechání. Toto musí být písemné a musí obsahovat informace o budoucím zaměstnávajícím podniku a o všech nárocích.

< Na začátek strany

Je v mé pracovní smlouvě vše korektní?

Někteří zaměstnavatelé učiní v pracovní smlouvě dohodu, která je nezákonná. V tomto případě zůstává zbytek pracovní smlouvy platný, protiprávní dohody jsou však neplatné. Zakázány jsou především tyto dohody:

  • Nárok na mzdu pouze v čase nasazení a v časech stání žádný plat nebo jen minimální částka
  • Práce na snížený úvazek, přestože se během nasazení pracuje na plný úvazek
  • Povinnost zaměstnaného na částečný úvazek dělat vícepráce nad dohodnutý rozsah hodin
  • Ustanovení o propadlé a promlčecí lhůtě smějí být v pracovní smlouvě přijaty jen tehdy, pokud jsou pro zaměstnance výhodnější
  • Že agenturní zaměstnanci nesmějí přecházet k jiným zaměstnavatelům, anebo že po skončení přenechání podléhají konkurenční klauzuli

< Na začátek strany

Mám nárok na třináctý a čtrnáctý plat (dovolenkový a vánoční)?

V kolektivní smlouvě pro průmyslové odvětví přenechávání pracovních sil je výplata třináctého a čtrnáctého platu jasně regulována.

Všichni agenturní zaměstnanci mají v kalendářním roce nárok na příspěvek na dovolenou (Urlaubsgeld) ve výši jednoho měsíčního platu. Agenturní zaměstnanci dostanou v nástupním roce příspěvek na dovolenou vyplacený alikvotně (za týden 1/52).

Stejně tak mají agenturní zaměstnanci v kalendářním roce nárok na vánoční odměnu (Weihnachtsgeld) ve výši jednoho měsíčního platu. Agenturní zaměstnanci, kteří jsou v podniku ke konci kalendářního roku méně než rok, nebo jejich pracovní poměr končí před koncem kalendářního roku, mají nárok na část vánoční odměny odpovídající jejich době v zaměstnání (za týden 1/52).

< Na začátek strany

Teilen |
Logo der Gewerkschaft PRO-GE
Suche
GO
Wien Niederösterreich Burgenland Steiermark Kärnten Oberösterreich Salzburg Tirol Vorarlberg
Facebook YouTube Flickr Issuu

© 2009, Gewerkschaft PRO-GEImpressum | Inhalt